SLUŽBY

Naše firma LScars s.r.o.  Vám tyto služby : 

 • zemní práce
 • dovoz vybraných stavebních materiálů
 • odvoz odpadů a sutí včetně depozice na skládkách
 • odvoz zeminy
 • odvoz směsného a komunálního odpadu
 • odvoz domovního odpadu
 • odvoz dřeva, listí, trávy, větví
 • výkopy základů a základových pásů
 • výkopy bazénů, jímek
 • terénní úpravy rovinných i svažitých terénů
 • nakládání a převoz zeminy a jiných materiálů
 • výkopové a zahrnovací práce
 • hloubení rýh pro inženýrské sítě
 • výkopy pro inženýrské sítě (vodovod, plynovod, kanalizace)
 • uložení zeminy
 • jiné zemní či výkopové práce